Đại học Mỏ - Địa chất

Đại học Luật, Mỏ - Địa chất công bố ngưỡng xét tuyển bằng ngưỡng do Bộ quy định

Đại học Luật, Mỏ - Địa chất công bố ngưỡng xét tuyển bằng ngưỡng do Bộ quy định

VTV.vn - Đại học Luật Hà Nội và Đại học Mỏ - Địa chất vừa thông báo mức điểm và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 hệ Đại học Chính quy năm học 2016.