đi giải

Khán giả xem lại phim cũ - Nỗi buồn điện ảnh Việt Nam?

Khán giả xem lại phim cũ - Nỗi buồn điện ảnh Việt Nam?

 Thực tế nhiều người đang ngồi tại nhà và xem lại những bộ phim Việt Nam đã sản xuất từ những năm 70 – 80 của thế kỷ trước. Vì sao khán giả lại lựa chọn như vậy trong khi những bộ phim này đã quá lỗi thời về công nghệ?