đời Lê

Công nhận 37 Bảo vật quốc gia đợt 2

Công nhận 37 Bảo vật quốc gia đợt 2

Những hiện vật như trống đồng Đền Hùng, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, bức tranh Em Thúy nổi tiếng… đều có tên trong danh sách lần này.