đứa con

Thái Lan hoàn tất dự thảo luật về mang thai hộ

Thái Lan hoàn tất dự thảo luật về mang thai hộ

Thái Lan đã hoàn tất bản dự thảo luật điều chỉnh lĩnh vực mang thai hộ.