được giá

Ế hơn 2.500 tỷ đồng cổ phần IPO

Ế hơn 2.500 tỷ đồng cổ phần IPO

Hơn 70% tổng số cổ phần các doanh nghiệp Nhà nước chào bán lần đầu ra công chúng trong vòng 3 tháng qua đã không tìm được người mua.