GTVT

Bộ GTVT: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cầu treo dân sinh

Bộ GTVT: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cầu treo dân sinh

Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đưa gần 100 cầu treo dân sinh ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên đi vào sử dụng.