HDMI

Chọn Surface Pro 2, iPad 4 hay Nexus 10?

Chọn Surface Pro 2, iPad 4 hay Nexus 10?

 Microsoft vừa giới thiệu phiên bản Surface Pro 2 với nhiều tính năng mới trên thị trường. Bạn sẽ chọn các sản phẩm máy tính bảng đã có mặt trên thị trường hay thế hệ tablet mới nhất của Microsoft.