hóa dầu

Hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng vốn Tổ hợp hóa dầu miền Nam

Hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng vốn Tổ hợp hóa dầu miền Nam

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ ký các văn kiện quan trọng liên quan tới Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.