hoàn nguyên

Thị trường sữa: Bao giờ minh bạch?

Thị trường sữa: Bao giờ minh bạch?

 Để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp, một số doanh nghiệp sản xuất sữa tươi cho rằng những thông tin về nguồn gốc cần phải được cung cấp đầy đủ, cụ thể hơn để người tiêu dùng có thể lựa chọn.