không quá

Xem xét việc giãn thời gian tổ chức Festival Huế 3 năm/lần

Xem xét việc giãn thời gian tổ chức Festival Huế 3 năm/lần

Đề xuất thành lập Hội đồng nghệ thuật và xem xét việc lùi thời gian tổ chức Festival Huế 3-4 năm/lần là nội dung đáng chú ý tại Hội nghị tổng kết Festival Huế 2014 vừa diễn ra tại Thừa Thiên Huế.