kiệt tác

Tìm thấy kiệt tác hội họa nhờ… xem phim hoạt hình với con

Tìm thấy kiệt tác hội họa nhờ… xem phim hoạt hình với con

Nhờ chịu khó ngồi xem phim với con gái nhỏ, một nhà nghiên cứu hội họa người Hungary đã tìm lại được siêu phẩm hội họa “Sleeping Lady with Black Vase”.