mầm mống

Túi xách bẩn hơn… nhà vệ sinh

Túi xách bẩn hơn… nhà vệ sinh

Nếu bạn nghĩ rằng nhà vệ sinh luôn chứa đầy vi khuẩn, hãy thử kiểm tra túi xách của bạn! Cứ 1 trong 5 chiếc túi xách có chứa nhiều vi khuẩn hơn nhà vệ sinh bình thường. Đây là kết quả của một nghiên cứu gần đây có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.