Mùng Ba Tết

Phú Quốc: Điện lưới thay đổi diện mạo cuộc sống

Phú Quốc: Điện lưới thay đổi diện mạo cuộc sống

Tuyến cáp ngầm dài nhất Đông Nam Á, kéo điện từ Hà Tiên vượt 40km đường biển đã đến với hơn 100 nghìn người dân ở Phú Quốc.