Ngân hàng Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Công bố kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2013

Công bố kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2013

Sáng nay (25/7), Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2013 và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2012.