Ngô Quyền

Ngắm tranh biếm họa "Hướng về Biển Đông"

Ngắm tranh biếm họa "Hướng về Biển Đông"

Triển lãm tranh biếm họa Hướng về Biển Đông vừa được khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.