Nguyễn Thị Nương

Mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần

Mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần

Đây là điểm mới trong Tờ trình về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn do Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày sáng 6/6 tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước