Pa-ra-bon

UAE vận hành nhà máy điện mặt trời lớn nhất Trung Đông

UAE vận hành nhà máy điện mặt trời lớn nhất Trung Đông

Tương lai phát triển của ngành điện mặt trời ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang rất hứa hẹn khi nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất khu vực Trung Đông bắt đầu đi vào hoạt động.