phủ sóng

Phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt đề án “Phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”.