Quảng Đông

Trung Quốc: Chất lượng không khí tại 338 thành phố được cải thiện

Trung Quốc: Chất lượng không khí tại 338 thành phố được cải thiện

VTV.vn - Chất lượng không khí tại 338 thành phố của Trung Quốc đã được cải thiện trong tháng 4 và tháng 5.