quý báu

Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sáng 27/3, tại TP Huế đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên với chủ đề Tuyên truyền xây dựng Đảng trong tình hình mới.