Sông Thao

Sạt lở bờ sông Thao, 10 ha đất sản xuất bị cuốn trôi

Sạt lở bờ sông Thao, 10 ha đất sản xuất bị cuốn trôi

Đoạn sông Thao đi qua địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng.