tái sinh

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý ở Lào Cai

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý ở Lào Cai

Tỉnh Lào Cai có những chủ trương, chính sách cụ thể để bảo tồn và phát triển những bài thuốc hay, cây thuốc quý.