tái tạo

Tái tạo người Phoenicia cổ đại ở Lebanon

Tái tạo người Phoenicia cổ đại ở Lebanon

Phoenicia là tên một nền văn minh cổ đại, từng tồn tại ở miền Nam Lebanon ngày nay. Những chứng cứ quan trọng về nền văn minh này đang được triển lãm tại chính quê hương của nó, với việc tái tạo lại hình dáng của người Phoenicia sinh sống cách nay nhiều thế kỷ.