Thế Miếu

Tìm hiểu mô thức trang trí ngựa và Long - Mã

Tìm hiểu mô thức trang trí ngựa và Long - Mã

Từ ngựa chuyển hóa thành Long mã là một bước chuyển trong quá trình nhận thức thẩm mỹ, gắn với quan niệm về triết lý. Đó là một linh vật kết hợp giữa rồng và ngựa.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước