thời hiệu

Luật Trách nhiệm bồi thường NN: Mới chi trả được 23 tỷ đồng

Luật Trách nhiệm bồi thường NN: Mới chi trả được 23 tỷ đồng

 Theo báo cáo của Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp), sau hơn 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, đến nay mới giải quyết được 137 vụ việc với số tiền bồi thường hơn 23 tỷ đồng, còn 45 vụ việc vẫn đang được tiếp tục giải quyết.