thu tiền

4 trường ĐH được thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

4 trường ĐH được thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017 đối với 4 trường ĐH do Bộ GD-ĐT đề xuất đã được Chính phủ chấp thuận. Trước ngày 30/5/2014, đề án thí điểm sẽ được Chính phủ phê duyệt.