thực hành

Bế mạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2014

Bế mạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2014

Hôm nay (28//7), kì thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 đã chính thức bế mạc sau 1 tuần được tổ chức tại Hà Nội.