Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Vốn ngoại ồ ạt vào chứng khoán

Vốn ngoại ồ ạt vào chứng khoán

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2013, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 6.800 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam, tương đương 325 triệu USD.