vi sinh

Có nên tắm cho trẻ bằng gốc rạ khi bị thủy đậu?

Có nên tắm cho trẻ bằng gốc rạ khi bị thủy đậu?

Nhiều người truyền tai nhau rằng, khi bị thủy đậu, tắm bằng gốc rạ thì sẽ nhanh khỏi bệnh. Liệu điều này có đúng không?