Vinakansai Ninh Bình

Những kỷ lục tại V-League 2014

Những kỷ lục tại V-League 2014

Những kỷ lục tích cực có, tiêu cực có đã xuất hiện tại mùa giải lắm chông gai của V-League.