vô giá

Hôm nay (19/5), kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay (19/5), kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay là kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2014).