xếp loại

Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học

Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học

Sẽ có quy định mới đánh giá học sinh tiểu học thay cho cách xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh tiểu học với 4 mức xếp loại học lực: Giỏi - Khá - Trung bình như hiện nay. Hiện, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo mới này.