TV& VIDEO

Ban Ki Moon

Thách thức về hòa bình, an ninh ngày càng lớn với Liên Hợp quốc

Thách thức về hòa bình, an ninh ngày càng lớn với Liên Hợp quốc

VTV.vn - Bên cạnh những thành tích đã đạt được và những mục tiêu hướng đến, Liên Hợp quốc vẫn phải đối mặt với thách thức khó khăn về hòa bình, an ninh thế giới.