nữ chính trị gia

Thụy Sĩ: Một chính trị gia bị kết tội vì giúp người nhập cư trái phép

Thụy Sĩ: Một chính trị gia bị kết tội vì giúp người nhập cư trái phép

VTV.vn - Một chính trị gia Thụy Sĩ bị kết tội vì giúp người nhập cư trái phép từ Italy vào Thụy Sĩ.