Bahrain

Bahrain - Nơi đáng định cư nhất cho người nước ngoài

Bahrain - Nơi đáng định cư nhất cho người nước ngoài

VTV.vn - Bahrain, quốc gia đang được xem là nơi đáng sống và làm việc nhất cho người nước ngoài.