Bùi Quang Vinh

Cơ hội thúc đẩy KT-XH Khu vực Tam giác phát triển

Cơ hội thúc đẩy KT-XH Khu vực Tam giác phát triển

Diễn đàn Đối tác phát triển cho Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về cơ hội và tiềm năng phát triển của khu vực.