buộc tội

Campuchia: 5 nghị sỹ đối lập bị buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực

Campuchia: 5 nghị sỹ đối lập bị buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực

Tại Campuchia, 5 nghị sỹ Đảng Cứu quốc đối lập của ông Sam Rainsy đã bị các thẩm phán Tòa án Thủ đô Phnom Penh buộc tội tổ chức biểu tình bạo lực và đã bị dẫn giải đến nhà tù Pray Sar ở ngoại ô Thủ đô Phnom Penh.