chia rẽ

Gia đình chia rẽ vì bầu cử Tổng thống Mỹ

Gia đình chia rẽ vì bầu cử Tổng thống Mỹ

VTV.vn - Một gia đình ở Long Island, New York đang chia rẽ vì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.