có công với cách mạng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người tù yêu nước tỉnh Đăk Lăk

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hội người tù yêu nước tỉnh Đăk Lăk

Chiều 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật các chiến sĩ Hội người tù yêu nước tỉnh Đăk Lăk.