cống hiến

Khắc Hưng sẽ có album đầu tiên "của riêng mình"

Khắc Hưng sẽ có album đầu tiên "của riêng mình"

VTV.vn - Chủ nhân hit Người hãy quên em đi cho biết anh sẽ thực hiện một album thuộc về riêng mình mà không phải từ đơn đặt hàng.