Đại học Cornell

Việt Nam đứng thứ 52 chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2015

Việt Nam đứng thứ 52 chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2015

VTV.vn - Trong xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2015, Việt Nam tăng 19 bậc, đứng thứ 52 (so với vị trí 71 năm 2014) trên tổng số 141 nền kinh tế được xếp hạng.