đảo lộn

Lạng Sơn: Khắc phục thiệt hại tại vùng rốn lũ

Lạng Sơn: Khắc phục thiệt hại tại vùng rốn lũ

Tràng Định là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của bão số 2 ở Lạng Sơn. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực giúp người dân ổn định lại cuộc sống trong điều kiện vô cùng khó khăn.