doanh nghiệp công ích

Rà soát tiền lương doanh nghiệp công ích tại TPHCM

Rà soát tiền lương doanh nghiệp công ích tại TPHCM

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu lãnh đạo TP.HCM tiến hành kiểm tra rà soát lại chế độ tiền lương tại toàn bộ doanh nghiệp công ích trên địa bàn.