forum

ABU GA 50: Tổng kết và định hướng chiến lược

ABU GA 50: Tổng kết và định hướng chiến lược

 Sau lễ khai mạc diễn ra sáng nay (28/10), ba phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU GA) lần thứ 50 đã chính thức diễn ra, nhằm đưa ra đánh giá tổng quan các hoạt động của ABU GA 50 tại Hà Nội trong những ngày vừa qua, đồng thời giúp các thành viên của Hiệp hội định hướng chiến lược cho năm hoạt động tiếp theo.