giảm tải

Giảm tải điều trị ung thư cho tuyến Trung ương

Giảm tải điều trị ung thư cho tuyến Trung ương

VTV.vn - Để giảm tải cho tuyến Trung ương, các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố đã đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực giúp người bệnh yên tâm điều trị tại tuyến dưới.