Nếu được huy động, vàng sẽ thêm chức năng là phương tiện lưu thông như tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 07:25 GMT+7

<