Trên 8.000 tỷ đồng đầu tư vào KCN, khu kinh tế Quảng Trị

Đoàn Thắng (Trung tâm THVN tại Huế)-Thứ sáu, ngày 07/11/2014 09:08 GMT+7

Khu kinh tế Lao Bảo.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã có 106 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng mức đăng ký 8.089 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, có 30 dự án với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ, trong đó có 11 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng mức trên 1.000 tỷ đồng; 6 dự án đang triển khai xây dựng nhà máy tổng mức gần 229 tỷ đồng và 13 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang trong giai đoạn lập các thủ tục xây dựng và thuê đất với tổng mức 476 tỷ đồng.

Tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, có 5 dự án đã đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 362 tỷ đồng, 4 dự án đang triển khai xây dựng nhà máy có tổng mức đầu tư 1.870 tỷ đồng và 4 dự án đang đã cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, có 63 dự án với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trong đó có 35 dự án đã đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng; 3 dự án đang triển khai xây dựng và 25 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang trong quá trình hoàn thành thủ tục hành chính.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI