mã vạch

Dụng cụ đo hạnh phúc ở Litva

Dụng cụ đo hạnh phúc ở Litva

 “Hãy cười với Vilnius”, thông điệp trên tấm áp phích có mặt tại khắp mọi nơi tại thủ đô Vilnius của Litva. Điều đặc biệt, đây lại là dụng cụ đo hạnh phúc xuất hiện lần đầu trên thế giới.