Malta

Vì vấn đề nhập cư, Italy một mình chống lại châu Âu

Vì vấn đề nhập cư, Italy một mình chống lại châu Âu

VTV.vn - Nhiều người đã gọi cuộc đấu khẩu của Italy về vấn đề người nhập cư là “một mình chống lại châu Âu”.