máy gặt

ĐBSCL: Lúa Hè Thu tiêu thụ chậm, giá giảm

ĐBSCL: Lúa Hè Thu tiêu thụ chậm, giá giảm

Đây là diễn biến của thị trường lúa gạo ĐBSCL khi bước vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu.